Mayıs 2017'de Belediye Meclis Üyesi Oliver Schruoffeneger Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim (SBNE) personel birimini kurdu. Amaç, sürdürülebilir stratejiler, eğitim projeleri ve etkinlikler tasarlayıp başlatarak 17 BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefini belediye düzeyinde uygulamaktır. SBNE, bölge girişimlerini ve kararlı paydaşları teşvik eder. Bilgi sağlar, ağlar kurar ve yerel ve küresel taahhüdü görünür kılar. Kasım 2021'den bu yana, personel birimi Kamu Düzeni, Çevre, Yollar ve Yeşil Alanlar Departmanındaki ilçe meclis üyesine atanmıştır.

(Kaynak: SBNE)